LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Jednání mezioborové skupiny „DENTÁLNÍ FOKUSY“., 30. 3. 2022, Praha.

Dne 30. 3. 2022 se v Apolence uskutečnilo druhé jednání mezioborové skupiny zabývající se dentálními fokusy, jejíž členové odvedli velký kus práce. Proběhla plodná diskuze zástupů kardiologie a kardiovaskulární chirurgie, ortopedie a stomatologie nad rozpracovanými materiály. Řešila se další, majoritní a minoritní hlediska, diagnózy, výkony, sanace, rovněž zkušenosti z kardiologie, kardiochirurgie a ortopedie a jejich postupy a mnohé další. Budou přizváni zástupci i dalších oborů jako např. hematoonkologie, onkologie, radiologie, imunologie, diabetologie. Je zájem o vzájemnou mezioborovou informovanost a účast zástupců oborů na odborných oborových akcích. Nebylo opomenuto také téma relevantního používání ATB.

Na fotografii jsou zleva prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Vladislav Barták, Ph.D. (za ortopedii), MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., doc. MUDr. Petr Němec, CSc. (za kardiologii a kardiovaskulární chirurgii). Jednání řídil doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

23. 4. 2022

LKS 04/2022

Print: LKS. 2022; 32(4): 62

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: