LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, který má mzdu 2800 Kč. Nemá podepsané prohlášení k dani z příjmu. Jakou daň použiji při výpočtu mzdy, srážkovou nebo zálohovou?

Od 1. května 2019 dochází ke změně hranice, kdy se použije srážková a kdy zálohová daň u zaměstnanců, kteří nepodepsali prohlášení k dani. Do 30. dubna 2019 byla hranice pevně dána částkou 2500 Kč. Nad tuto částku se danilo zálohovou daní. Od 1. května 2019 je hranice ve výši 3000 Kč a je stanovena částkou rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Nový daňový limit je vázán na automatickou valorizaci částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ve vašem případě budete zaměstnanci mzdu danit srážkovou daní.

V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.