LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dcera zaměstnance po maturitě začala studovat jednoletý kurz cizích jazyků. Mohu zaměstnanci uplatnit daňové zvýhodnění na vyživovanou osobu?

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě náleží v případě, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Příprava na budoucí povolání se pro účely zákona o daních z příjmů posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam vzdělávacích institucí, které tyto kurzy poskytují, a řídí se § 15 zákona o státní sociální podpoře.

Studium cizích jazyků v jednoletých kurzech s denní výukou má charakter soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání jen u osob, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v tom kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium.