LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 voněla Apolenka skořicí, hřebíčkem a jehličím. Více než třicet zubních lékařů, někteří i z hodně vzdálených míst republiky, přijali pozvání doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., a přišli posedět a popovídat si společně o tom, co je trápí, co by si přáli, anebo jen tak seznámit se osobně s novým prezidentem Komory.

Více než třicet zubních lékařů přijalo pozvání doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.
Více než třicet zubních lékařů přijalo pozvání doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.
Zpestřením byla prohlídka výstavy fotografických diptychů s názvem Mezi nebem a zemí a setkání s jejich autorem PhDr. Ladislavem Šolcem, který hostům vtipně vysvětlil pojem „diptychy“ i to, jak vystavené dvojice fotografií vznikaly v průběhu času.
Někteří ze zubních lékařů navštívili dům, který jim patří, poprvé, a rádi se nechali provést jeho prostorami – třeba i proto, aby se mohli Apolenkou pochlubit své rodině. Setkání se povedlo i díky pracovnicím a pracovníkům Kanceláře ČSK, kteří pečovali o to, aby se všichni návštěvníci cítili dobře a talíře a sklenice byly stále plné.
Vánoční podvečer nabídl nejedno milé setkání. Na snímku se zdraví časopisečtí kolegové – PhDr. Iva Žáková z LKS a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., z České stomatologie.

12. 1. 2018

LKS 01/2018

Print: LKS. 2018; 28(1): S14

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: