LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Brněnské stomatologické fórum, které se konalo dne 25. 11. 2022, zaujalo nebývalé množství zubních lékařů. Česká stomatologická komora totiž nabídla velmi atraktivní program. Odpolední blok byl věnován tématu „Fokální infekce – Nový algoritmus péče“, kde přednášející z jednotlivých medicínských oborů veřejnosti představili závěry mezioborové pracovní skupiny, která se touto problematikou pod vedením ČSK již dlouhodobě zabývá. Oceňována byla i další odborná sdělení týkající se osteonekróz či premedikace a medikace v zubním lékařství. Účastníci se zájmem vyposlechli i vystoupení k aktuální tematice, tentokrát zaměřené na právní a organizační aktuality Komory a na otázku fungování stomatologie v období ekonomické krize. Brněnskou vzdělávací akci doprovodila výstava, na níž se prezentovalo sedmnáct dentálních firem.

BSF
Přednosta brněnské kliniky ÚČOCH MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., účastníkům představil toto významné pracoviště a odpolední blok otevřel přednáškou Fokální infekce odontogenního původu – nový doporučený postup ČSK.
Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., se věnoval aktuální komorové problematice. V odborné části poté přednesl sdělení Zapomenuté umění premedikace a medikace ve stomatologii.
Nový algoritmus péče týkající se fokálních infekcí prezentovali zástupci různých medicínských oborů. Z pohledu kardiologie hovořil doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, z brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie.
Za obor ortopedie vystoupil MUDr. Vladislav Barták, Ph.D., z 1. ortopedické kliniky 1. LF UK Praha. S novými poznatky ve vztahu k osteonekrózám posluchače seznámil MUDr. MDDr. Jiří Zelinka, Ph.D., z FN Brno.
Právník Mgr. Jiří Slavík byl jako obvykle připraven zodpovědět zubním lékařům jejich dotazy.

21. 1. 2023

LKS 01/2023

Print: LKS. 2023; 33(1): 8

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: