LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slyšel jsem, že dentální hygienistka nově může rentgenovat pacienty. Je to pravda?

Od 1. července 2022 platí, že dentální hygienistka může provádět praktickou část lékařského ozáření zubním rentgenovým zařízením. Musí však být dodrženy tyto podmínky:

  • musí se jednat o lékařské ozáření zubním rentgenovým zařízením,
  • rentgenové vyšetření musí indikovat zubní lékař,
  • dentální hygienistka nemůže lékařské ozáření indikovat, odůvodňovat, hodnotit jeho kvalitu ani provádět jeho klinické hodnocení. Dentální hygienistka může provádět pouze praktickou část lékařského ozáření, čímž je nutno rozumět vlastní provedení lékařského ozáření (snímkování) a všechny podpůrné činnosti s tím související, včetně manipulace a používání radiologického vybavení,
  • musí být zajištěn odborný dohled zubního lékaře. Zajištěním odborného dohledu se rozumí zajištění dostupnosti rady a pomoci zubního lékaře při snímkování.

Z uvedených podmínek vyplývá, že dentální hygienistka v praxi nebude zhotovovat rentgenové snímky pro vlastní diagnostickou potřebu, ale vždy jen pro potřebu zubního lékaře. Dentální hygienistka totiž nemůže snímky sama ani indikovat, ani odůvodnit, ani klinicky hodnotit. Rentgenové vyšetření, které by provedla dentální hygienistka na základě svého rozhodnutí, nebude řádně indikováno ani odůvodněno, a proto by se z hlediska předpisů upravujících radiační ochranu jednalo o protiprávní lékařské ozáření pacienta se všemi důsledky.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)