LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Úžas nad rozsahem, odbornou a společenskou úrovní největší stomatologické akce v České republice. Tak můžeme popsat dojem, o němž nejčastěji mluvili účastníci a hosté kongresu Pražské dentální dny a veletrhu Pragodent – tedy Dnů české stomatologie, které se konaly 3. – 5. 10. 2019 na výstavišti v pražských Letňanech. Kvalitní přednášky a diskuze, rozsáhlé expozice novinek na dentálním trhu, setkávání napříč odbornostmi i generacemi. Kongres s rekordními 1250 registrovanými účastníky, tisíce návštěvníků veletrhu. To vše zaujalo jak odbornou veřejnost, tak ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a prezidenta CED Marca Landiho. Snahou Komory bylo oslavit naši profesi, být několik dní spolu. Snad se to povedlo. Podrobnou reportáž připravujeme do příštího LKS.

PDD 2019
PDD 2019
PDD 2019
PDD 2019
PDD 2019
PDD 2019

19. 10. 2019

LKS 10/2019

Print: LKS. 2019; 29(10): 193

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: