LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní Pražské dentální dny, které proběhnou 20. – 21. 9. 2018 v Obecním domě v Praze, budou do jisté míry přelomové. Bude to ročník zahajující třetí desetiletí úspěšné existence kongresu a to je skutečnost pro organizátory silně zavazující. Zároveň je nutné reflektovat změny a vývoj, kterými náš obor prochází. Stejně tak je třeba brát v úvahu měnící se standardy a požadavky na organizaci, zázemí a komfort účastníků kongresu.

Česká stomatologická komora se v září těší na setkání s odbornou veřejností v secesním Obecním domě na kongresu Pražské dentální dny 2018.

Odborný program

Neoficiální motto letošního programu „Neúspěch – jak mu předejít, jak ho napravit“ bylo volně inspirováno oblíbeným Malým ilustrovaným repetitoriem z časopisu LKS. Je to téma ve své podstatě velmi široké a tomu odpovídá i polytematická šíře přednášek zařazených do programu PDD 2018.

Pro letošní ročník se odborný výbor kongresu rozhodl opustit tradiční rozdělení na jednotlivé odborné sekce a bloky, tak aby si každý účastník mohl ze tří sálů „poskládat“ vlastní program podle svého zaměření a zájmu. Zdali se nám to podařilo, ukáže až vlastní průběh kongresu.

Důležitým záměrem při přípravě PDD 2018 bylo požádat o spolupráci odborné stomatologické společnosti a prostřednictvím jejich zástupců v odborném výboru je zapojit do přípravy programu. Byli jsme velmi rádi za pozitivní odezvu ze strany všech oslovených odborných společností, což se na obsahu finálního programu bezesporu odrazilo velmi pozitivně. V co nejtěsnější spolupráci s odbornými společnostmi by ČSK ráda pokračovala i do budoucna. Pilotním testem rozsahu možné spolupráce je letošní dohoda mezi Českou stomatologickou komorou a Českou endodontickou společností.

Česká endodontická společnost (ČES) letos pořádá jubilejní 10. ročník svého odborného kongresu. Pro tuto příležitost se ČES podařilo zajistit účast výjimečného přednášejícího, prof. Mahmouda Torabinejada. Zároveň se nabízela možnost využít této okolnosti a umožnit co největšímu počtu českých lékařů poslechnout si přednášku tak výjimečného vědce a lékaře, jakým prof. Torabinejad bezesporu je. Odtud byl už jen krůček ke konceptu společné přednášky kongresu ČES a PDD, kde ČSK poskytne prostor a zázemí Smetanovy síně Obecního domu a ČES zajímavého zahraničního přednášejícího. Přednášky prof. Torabinejada tak budou moct navštívit účastníci obou kongresů, které jsou termínově uspořádány tak, aby na sebe navazovaly. Taková spolupráce je do budoucna otevřena i dalším odborným společnostem.

Více jak dvacítka přednášejících pro čtvrteční program PDD, kterými jsou známé tváře z českých a mnohdy i zahraničních přednáškových podií, je zárukou vysoké odborné úrovně plánovaných sdělení.

Páteční program v hlavním sále zahájí zajímavá panelová diskuze odborníků na záchovnou stomatologii na téma „Výplňová terapie“. Zejména v kontextu probíhajících legislativních změn v oblasti použití amalgámu by toto téma mělo být velmi aktuální.

Následovat budou vystoupení domácích přednášejících, několika kolegů ze Slovenska a dalších významných zahraničních hostů. V dopoledním programu to bude přednášející z Itálie prof. Gaetano Isola s parodontologickou tematikou. A na páteční odpoledne je naplánována výše zmiňovaná přednáška prof. Torabinejada, která bude koncipována jako dva dvouhodinové bloky s různými tématy.

Do pátečního programu je také již tradičně zařazen soubor přednášek určený pro další členy dentálního týmu, sestry a dentální hygienistky.

Doprovodný program

Pražské dentální dny 2018 budou jako obvykle obohaceny o doprovodný program, který bude zahrnovat praktické a te oretické workshopy a výstavu firem.

Jak už jste zvyklí, konkrétní informace o jednotlivých workshopech s možností registrace budou operativně zveřejněny na webových stránkách Komory.

Společenský program

Pražské dentální dny 2018 budou slavnostně zahájeny ve čtvrtek 20. 9. v 8.45 hod. ve Smetanově síni. Téhož dne, ve čtvrtek od 20.00 hod., se bude konat koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers ve Smetanově síni. Samozřejmě budete mít možnost příjemně si popovídat s přáteli v přilehlých prostorách a saloncích historického Obecního domu.

Jménem odborného výboru zvu všechny kolegyně a kolegy na 21. ročník Pražských dentálních dnů. Přijďte v září otevřít novou stomatologickou sezonu, načerpat odbornou inspiraci, pohovořit s kolegy a poslechnout si skvělou hudbu v Obecním domě.

Management mikrobiálního prostředí a zánětlivých faktorů u parodontitidy a periimplantitidy

Gaetano Isola

Je mimořádným hostujícím profesorem klinické odontostomatologie na Stomatologické fakultě univerzity v Messině, Itálie. Titul Ph.D. v oborech Fyziopatologie stomatognátního aparátu a Dentální materiály získal na univerzitě v Turíně, Itálie. Je hostujícím výzkumným pracovníkem v Laboratoři pro studium kalcifikovaných tkání a biomateriálů na oddělení parodontologie, Université de Montréal, Kanada. Absolvoval kurz pro pokročilé v parodontologii na univerzitě ve Ferraře a mistrovský kurz parodontologie na univerzitě ve Veroně. Získal certifikát v oboru orální chirurgie na univerzitě v Naples „Federico II“. Je hostujícím profesorem na oddělení parodontologie univerzity v Severní Karolíně v Chapel Hill, USA, a hostujícím výzkumným pracovníkem na oddělení implantologie a orální chirurgie univerzity v Bernu, Švýcarsko.

Je členem Americké akademie pro parodontologii (AAP) a Italské společnosti pro parodontologii (SIdP), jeho hlavní výzkumné zájmy se týkají klinických a farmakologických aspektů a nechirurgické léčby parodontitidy. Je poradcem několika výzkumných projektů a mluvčím na mezinárodních konferencích, autorem několika národních a mezinárodních recenzovaných publikací na téma parodontologických onemocnění.

Endodontické ošetření nebo implantát? Řešení procedurálních nehod v endodoncii

Mahmoud Torabinejad

Je profesorem endodoncie na univerzitě Loma Linda, hostujícím profesorem endodoncie na University of Pacific v San Franciscu a profesorem endodoncie na University of Washington v Seattlu. Praktikuje dvakrát týdně půl dne, vytvořil více než 200 národních a mezinárodních prezentací ve více než 40 zemích. Je autorem pěti učebnic a více než 350 publikací. Je autorem číslo jedna klasických citací v oboru endodoncie s autorstvím 16 článků ze seznamu 100 nejlepších. Je nositelem řady významných ocenění v oblasti stomatologie a výzkumu. Je bývalým prezidentem Kalifornské asociace pro endodoncii a bývalým prezidentem Americké asociace pro endodoncii a její nadace.

Komu jsou přednášky prof. Torabinejada určeny?

Pro praktické zubní lékaře, rezidenty v oboru dětské stomatologie a endodoncie, i pro specialisty, kteří mají zájem získat náhled a informace o tom, jak se rozhodovat a léčit zuby s vitální a nekrotickou dření a otevřenými apexy.

Gaetano Isola
Mahmoud Torabinejad