LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo ČSK schválilo novou obsahovou náplň vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (Opatření představenstva ČSK OP 1/2017).

Témata budou postupně zařazována do kalendáře vzdělávacích akcí ČSK.

Cílem je mimo jiné kvalifikovat pedostomatology pro ošetření v ambulantní sedaci, které přislíbily hradit zdravotní pojišťovny.

Kurzy jsou určeny jak zubním lékařům v přípravě pro získání osvědčení z pedostomatologie, tak všem, kteří mají o tuto tematiku zájem.

První kurz „Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře (1. část)“ se koná 4. 6. 2019, přednášet bude MUDr. Jana Vašáková – a všech třicet míst bylo během několika dnů obsazeno.

Další termíny jsou připravovány, sledujte:

www.dent.cz (Aktuality nebo Vzdělávání / Kalendář akcí)