LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Jakub Suchanek
doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

Upřímně blahopřejeme doc. MUDr. Jakubu Suchánkovi, Ph.D., zástupci přednosty pro LP Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové a členu redakční rady LKS, k jmenování řádným docentem stomatologie dne 1. 4. 2020. Je to dobrá zpráva nejen pro královéhradeckou kliniku, ale i pro celý náš obor.

19. 4. 2020

LKS 04/2020

Print: LKS. 2020; 30(4): 61

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: