LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Doc. MUDr. Olga Komínková, CSc.

Čtyřicet let pracovala na pražské Stomatologické klinice LF UK. Vybudovala zde a vedla oddělení parodontologické protetiky, kde se specializovala na ošetření chrupu s oslabeným parodontem. Své bohaté klinické zkušenosti ochotně předávala mladším kolegům i posluchačům. Byla nositelkou čestného titulu Osobnost české stomatologie, který jí udělila ČSK v roce 2017. Zemřela 14. 12. 2019 ve věku 93 let.

Čest její památce!

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora

19. 1. 2020

LKS 01/2020

Print: LKS. 2020; 30(1): 4

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: