LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnanci dne 31. ledna 2020 skončil pracovní poměr na dobu určitou, který trval jeden rok a nenastoupil do nového zaměstnání. Dne 6. února 2020 byl uznán dočasně práce neschopným. Má nárok na náhradu mzdy i po skončení pracovního poměru?

Bývalý zaměstnanec nastoupil na nemocenskou v tzv. ochranné lhůtě, která trvá sedm kalendářních dnů od skončení pracovního poměru (ode dne zániku nemocenského pojištění). Prvních 14 dnů od bývalého zaměstnavatele nedostává žádnou náhradu mzdy, protože pracovní poměr už skončil. Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti bude mít nárok na nemocenskou od ČSSZ, i když už nepracuje.