LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. 1. 2018 indikujeme skloionomerní výplně a hradí je zdravotní pojišťovny vzhledem k zákazu indikace amalgámu pro děti, těhotné a kojící matky.

V úvodních návrzích zákonů bylo poměrně jasně vymezeno, za jakých okolností považovat ženu za těhotnou nebo kojící, ale postupem legislativních změn toto nikde není přesně definováno. Proto došlo k jednáním mezi zdravotními pojišťovnami a ČSK, v nichž jsme se domluvili na tomto kompromisu:

U těhotných žen a kojících matek se spokojí pojišťovny s anamnestickým údajem, tj. žena by měla sdělit ošetřujícímu, že patří do jedné z těchto dvou kategorií, a toto sdělení potvrdit svým podpisem. Tím je lékař z obliga a nemůže být žádným způsobem postihován, i kdyby toto nebyla pravda. Není v jeho možnostech zjišťovat skutečný stav.

Častý dotaz je, jakou diagnózu máme uvádět. Vždy uvedeme alfanumerický kód daného stomatologického onemocnění, nejčastěji zubní kaz. Kdo má možnost uvádět více diagnóz, určitě nic nezkazí, když napíše diagnózu těhotenství nebo kojení, ale není to povinné a nic se nestane, když tento údaj nevyplníme.

Tato dohoda je rozumná a technicky nejjednodušší.

14. 2. 2018

LKS 02/2018

Print: LKS. 2018; 28(2): 31

Autor:

Rubrika: