LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 15. 6. 2022 skončilo dohodovací řízení o cenách zdravotní péče pro rok 2023. Většina segmentů se domluvila, jakkoli to znamená odhadem desetiprocentní pokles reálných příjmů (očištěných od inflace), pokud tato bude kolem 15 % celoročně. Zdravotní pojišťovny po snížení platby za státní pojištěnce mají méně prostředků. Zubohrad si v rámci celkového finančního limitu prosadil řadu úprav, o nichž budeme po potvrzení Úhradovou vyhláškou postupně informovat. Dále se vyjednává o cenách protetiky a úhradách jednotlivých pojišťoven.