LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Na fotografii jsou společně s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., a viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., zástupci VZP ČR: vlevo Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, a vpravo Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

Dohodovací řízení o cenách stomatologické péče pro rok 2022 neboli vyjednávání o úhradách bylo dramatické. Prezident ČSK doc. Roman Šmucler to komentuje: „Přes několik nedohod a ukončení jednání, pár bouchnutí do stolu a i silných slov jsme se nakonec dostali k historickému zavedení agregované platby. Fotografie zaznamenává okamžik, který se zapíše do dějin úhrad.“ Více informací viz str. 140.

Na fotografii jsou společně s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., a viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., zástupci VZP ČR: vlevo Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, a vpravo Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

17. 7. 2021

LKS 07-08/2021

Print: LKS. 2021; 31(7–8): 138

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: