LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pražský kongres EPA 2015 upoutal účastníky nejen brilantní organizací odborného programu, ale také doprovodnými společenskými akcemi. Přinášíme vám z nich malou obrazovou zprávu.

Medaile EPA náleží vždy po celé roční funkční období prezidentovi organizace evropských protetiků. Letos se na stuze objevilo jméno české zubní lékařky – doc. MUDr. Hany Hubálkové, Ph.D.

Děkujeme za spolupráci při zpracování materiálů z kongresu EPA 2015 organizačnímu výboru, zejména prezidentce doc. MUDr. Haně Hubálkové, Ph.D., a MUDr. Richardu Klailovi, tvůrci a redaktorovi kongresových webových stránek.

Představitel Japonské protetické společnosti prof. Chikahiro Ohkubo a jeden z významných představitelů EPA prof. dr. Warner Kalk z Nizozemska.
Na uvítacím večeru v rezidenčních primátorských prostorách (snímek uprostřed) přednesli slavnostní řeč doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Sladké tóny malé harfy zněly po celý večer v podání královéhradecké zubní lékařky MUDr. Evy Haškové, která ve svém rodokmenu nezapře slavnou múzu Euterpé…
Slavnostní atmosféra mezi účastníky kongresu EPA vládla také při čtvrteční večerní exkurzi do auly pražského Karolina. Zasvěcený výklad přednesl Mgr. Jakub Jareš z Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. Následovala prohlídka vybraných prostor a raut jako obvykle připravený zkušenými pracovníky cateringu Vyšehrad.
V pátek mohli účastníci kongresu využít možnosti strávit příjemný večer v reprezentačních prostorách Obecního domu. Byli nadšeni. Také díky sólovému zpěvu Martiny Kociánové. Ta právě přebírá z rukou člena organizačního výboru kongresu MUDr. Jindřicha Charváta, CSc., kytici jako poděkování za nádherný umělecký zážitek večera.
Večer začal zpěvem a vyvrcholil tancem. Lev salónů a člen organizačního výboru kongresu MUDr. Richard Klail vyzval na parket Ing. Hanu Štěpánkovou, bez níž a týmu ČSK spolu s posluchači zubního lékařství zejména královéhradecké fakulty by se kongres jen těžko obešel. Naše Hanička jako Terpsichoré…

19. 10. 2015

LKS 10/2015

Print: LKS. 2015; 25(10): S102

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: