LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktuálně zřizuje Ministerstvo vnitra datové schránky všem osobám, které jsou evidovány jako podnikající. Někteří z vás již podnikání ukončili, a přesto obdrželi upozornění o tom, že jim schránka byla zřízena. V tomto případě věnujte pozornost následujícím informacím, které zjistila ČSK:

1. Každý, komu byla nově zřízena datová schránka (DS), obdrží písemné upozornění, v němž je uvedeno, z jakého důvodu mu DS byla zřízena. Tuto informaci si musí dotyčný přečíst a dle toho postupovat dále.

2. V případě, že je jako důvod uvedeno „SÚJB“, ale člen již není aktivní (ukončil výkon povolání včetně IČO), je to nejčastěji z důvodu dosud platného (tedy neukončeného) povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření.

3. Pro jeho zneplatnění je nutné kontaktovat regionální centrum SÚJB dle pracoviště a požádat o zrušení povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Většinou je tato věc vyřízena obratem (často telefonicky). Kontakty lze najít na stránkách SÚJB www.sujb.cz.