LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Mapa z titulní strany mluví jasnou řečí: síť zubních lékařů v České republice je hustá a pravidelná. Jestliže mají pacienti problém být ošetřeni, je to tím, že si lékaři nemohou dovolit další pacienty přijímat. Je s podivem, kolik mýtů se namluvilo o nedostatku zubních lékařů nebo o tom, že nejsou vůbec na venkově, aniž se kdokoli ze zodpovědných podíval na tento pozoruhodný dokument výzkumníků Univerzity Karlovy.

Možná jste našli bod, kde už je dnes situace jiná. Mapa je stará několik měsíců. ČSK „tlačí“ na to, aby se nejenom používala při důležitých rozhodnutích, ale aby se data i neustále aktualizovala.

Znamená to, že při této hustotě sítě je věc vyřešena? Určitě ne. Pravidelnost je dána tím, že řada starších kolegů byla tam či onam poslána na „umístěnku“, nebo je tam poslal systém bývalých ústavů národního zdraví a oni „zapustili kořeny“. Čeká nás velká diskuze o tom, zda budou pojišťovny udržovat pravidelnou síť podobně jako v Rakousku či v Německu i za cenu rozdílných úhrad či omezení počtu smluv. Či zda si řekneme, že u malého státu, jakým je třeba i hornaté Švýcarsko, si všichni mohou za zubním lékařem vyjet, a tak ponecháme vše trhu. Musíme kolegy naučit předávat praxe a vytvořit funkční trh, který pomůže síť udržet a zabrání zániku mnoha míst, kde se stomatologie poskytuje.

Jedno je ale úplně jasné. Pokud pacienti nemohou najít zubního lékaře, je to dáno hlavně tím, že za ně zdravotní pojišťovna nezaplatila tolik, kolik je nezbytné!

8. 4. 2018

LKS 04/2018

Print: LKS. 2018; 28(4): 75

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: