LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jako rodák z Prahy, trvale žijící ve Švýcarsku, udržoval od r. 1990 těsné kontakty s českou a slovenskou stomatologií.

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak

Stál u mnoha tehdejších projektů ČSK, které se zaměřovaly zejména na oblast prevence. Pravidelně přednášel na vzdělávacích kurzech Komory i dalších organizátorů, například České parodontologické společnosti. Pomáhal založit školy pro dentální hygienistky jak v Praze a Ústí nad Labem, tak i na Slovensku. Byl aktivním členem Česko-slovensko- švýcarské zdravotnické společnosti, iniciátorem a ředitelem preventivního projektu Dětský úsměv. Od r. 1995 byl externím učitelem preventivní stomatologie LF UK v Motole. Dlouhá léta byl také zahraničním korespondentem časopisu LKS. Na slavnostním sněmu ČSK v Karolinu převzal v r. 1997 poděkování za spolupráci při vzdělávání a výchově zubních lékařů a v r. 2001 byl mezi oceněnými zahraničními osobnostmi. Zemřel 19. 3. 2021 ve věku nedožitých 72 let.

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora

24. 4. 2021

LKS 04/2021

Print: LKS. 2021; 31(4): 81

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: