LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nepřehlédněte na www.dent.cz (Aktuality pro členy) informaci týkající se vykazování protetiky od 1. 7. 2022 v souvislosti s novou právní úpravou (platnou od 1. 1. 2022) stomatologických výrobků hrazených plně či částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Konkrétně se tato informace týká:

  • Množstevního limitu.
  • Kódů pro vykázání plně hrazených stomatologických výrobků (I), které nebylo možné odevzdat nebo dokončit z důvodu úmrtí pacienta.