LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V průběhu února se zástupci ČSK zúčastnili mnoha debat s Ministerstvem zdravotnictví, se zdravotními pojišťovnami a také v Parlamentu ČR. Informace najdete na str. 42 ve zprávě ze zasedání představenstva ČSK.

Fotografie nahoře je ze setkání se zdravotními pojišťovnami. Tato jednání se v posledních letech změnila z určité formy souboje do každotýdenní  profesionální komunikace mezi Zubohradem a pojišťovnami.

Fotografie dole (obr. 1) je ze semináře v Parlamentu ČR dne 2. 2. 2023, který byl věnován nedostatku léků.

Fotografie dole (obr. 2) je z 28. 2. 2023. Zablokovaná Poslanecká sněmovna kvůli důchodům? Výbory však pracovaly naplno. Řešil se nedostatek zejména praktiků se Svazem měst a obcí. Ve zdravotním výboru PS PČR se také opět mluvilo o tom, jak do budoucna řešit nedostatek léků.

18. 3. 2023

LKS 03/2023

LKS. 2023; 33(3): 40

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: