LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Monografii Důstojnost v medicíně připravili dva editoři, prof. Radek Ptáček z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha a prof. Petr Bartůněk z IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha, společně s více než čtyřiceti spoluautory napříč lékařskými i nelékařskými profesemi. Mezi autory je plejáda předních odborníků, ze kterých jmenujme například prof. Helenu Haškovcovou, dr. Františka Koukolíka, prof. Jana Royta, prof. Jana Škrhu či prof. Jana Žaloudíka

Monografii vydalo nakladatelství Grada společně s Českou lékařskou komorou v rámci edice Celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Monografie je již v řadě jedenáctým tištěným výstupem z konference na téma Etika a komunikace v medicíně, čímž se stává zcela unikátním dílem – nejdelší řadou publikací s tematikou lékařské etiky a psychologie v dějinách ČR.

Monografie je opatřena pochvalnými předmluvami rektora Univerzity Karlovy, prezidenta České lékařské komory, recenzenta prof. Jana Petráška a obou editorů monografie. Je složena z 38 kapitol, rozdělených do tří skupin – na úvodní (1.–10. kapitola), klinicky zaměřené (11.–22. kapitola) a speciální (23.–38. kapitola). Hlavní text knihy je doplněn rejstříkem a souhrnem v českém i anglickém jazyce. Vše je svázáno do pevné vazby opatřené zdařile vyvedenou obálkou.

Monografii uvádí kapitola nestorky lékařské etiky prof. Heleny Haškovcové Důstojnost – známý pojem různých významů v teorii i praxi a kapitola neuropatologa dr. Františka Koukolíka Esej o lidské důstojnosti, které jsou jedny z nejvydařenějších z celé monografie a představují velmi dobrý a přitom přiměřeně kritický úvod do širšího kontextu problematiky důstojnosti. Další kapitoly postupně nahlížejí na problematiku důstojnosti z nejrůznějších pohledů, což je pro čtenáře velmi atraktivní, neboť při srovnání pohledu medika, lékaře, etika, právníka, teologa a filozofa dochází k velmi zajímavým náhledům, které by při izolovaném pohledu z jedné strany nemusely vyniknout tak zřetelně. Zatímco například lékaři a etici důstojnost vnímají vesměs jako integrální součást lidství i medicíny, zaujímají právníci často kritičtější postoj, v některých pasážích dokonce navrhují termín „důstojnost“ zcela opustit jako nejasný až nadbytečný. Výrazná, ale formálně vynikajícím způsobem vyjádřená, je kritika pojmu „důstojnost“ v eseji prof. Davida Černého.

Některé kapitoly jsou vysoce odborné, plné citací a poznámkového aparátu (esej dr. Františka Koukolíka a prof. Davida Černého), jiné více učebnicové (esej prof. Jana Vymětala) či více promlouvající k čtenáři (např. esej prof. Jana Škrhy), včetně těch se skvělým humorem (esej prof. Jana Žaloudíka). Velmi důstojné zástupce mají v monografii obory gynekologie a porodnictví (prof. Antonín Pařízek), intenzivní medicína (doc. Jarmila Drábková), pediatrie (dr. Magdalena Chvílová Weberová) a psychiatrie (Mgr. Markéta Hovorková s kolektivem). Mimořádně zajímavá jsou témata ve speciální části, například esej prof. Pavla Kalvacha Lékařská důstojnost versus kšeftování, historická esej prof. Jana Royta Důstojenství lékařského stavu či esej o Albertu Schweitzerovi od prof. Josefa Dolisty. Nabízejí velmi zajímavé pohledy a kontexty, které nejsou zcela intuitivní a současně jsou velmi poučné.

Velkým zklamáním je značně eklektická esej jinak skvělého autora, biologa a kněze, dr. Marka Váchy, která je směsí teologie a molekulární biologie, jež dohromady působí spíše bizarně, což je umocněno titulem eseje Člověk a jeho důstojnost: nejdůležitější otázka současné Evropy, který jako by patřil úplně jinému textu.

Jako celek je však monografie nesmírně zdařilá, provedená vysoce precizně jak po stránce odborné, tak stran redakční práce. Lze ji vřele doporučit prakticky všem odborníkům napříč medicínskými i příbuznými obory, ve stomatologii bez nejmenšího zaváhání všem medikům, zubním instrumentářkám, dentálním hygienistkám i stomatologům.

15. 10. 2022

LKS 10/2022

Print: LKS. 2022; 32(10): 174

Autor:

Rubrika:

Téma: