LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z kdysi skromného setkání pro dentální hygienistky, u jehož zrodu stáli MUDr. Ladislav Kindl a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, se postupem let stala vzdělávací akce, která se zdaleka netýká jen úzce oboru dentální hygieny. Dvanáctý ročník Škachova dne, který se konal v sále Divadla U Hasičů, navštívilo 22. 2. 2023 přes tři stovky posluchaček a posluchačů.

Organizátoři a přednášející Škachova dne 2023: zleva MDDr. Štěpánka Dzanová, MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., Mgr. Marie Vitujová, MUDr. Ladislav Kindl, Bc. Helena Kykalová, DiS., MDDr. Markéta Janovská a MUDr. Michal Král.

V celodenním programu zaznělo sedm přednášek pokrývajících jak stomatologickou problematiku, tak sdělení s přesahem do dalších medicínských oborů – a právě to dělá Škachův den atraktivním. Nechyběla praktická část v podobě workshopu resuscitace. Letos se navíc tato akce, zdůrazňující význam orálního zdraví a hygieny, konala v rámci oslav Světového dne ústního zdraví.

Více informací o obsahu akce najdete na www.skachuvden.cz.
Účastníky už tradičně přišel pozdravit prezident ČSK. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., je na snímku s MUDr. Ladislavem Kindlem při úvodním vystoupení.
Sál Divadla U Hasičů byl letos zaplněn do posledního místa. Garantem akce je Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky v Praze.
Kromě přednášky „Urgentní stavy v roce 2023“ vedl olomoucký anesteziolog MUDr. Michal Král také workshop neodkladné resuscitace.
SDUZ

18. 3. 2023

LKS 03/2023

LKS. 2023; 33(3): S43

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: