LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení členové České stomatologické komory, věnujte prosím pozornost následujícím oznámením týkajícím se důležitých událostí, které naši Komoru čekají v roce 2021.

Volby orgánů ČSK a OSK (2021 – 2025)

V roce 2021 končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Již nyní je vhodný čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.

  • Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na 76. jednání sněmu ČSK, které bude zahájeno dne 15. 5. 2021 v 10.00 hod. v Harmony Club hotelu, adresa: Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn.
  • Volby členů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. 9. 2021.
  • Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2021.
  • Návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat Kanceláři Komory na adresu: Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2 (e-mail: povolna@dent.cz).
  • U volby viceprezidenta ČSK lze návrhy na zařazení na kandidátní listinu Kanceláři Komory posílat nejpozději 30 dnů před zahájením volebního jednání sněmu ČSK, tedy do 15. dubna 2021; k později podaným návrhům se nepřihlíží.
  • Pro návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK tato lhůta neplatí a lze je přednést i osobně při květnovém jednání sněmu ČSK, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.
  • Návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby orgánů Oblastní komory a sněmu ČSK mohou členové Oblastních komor předkládat představenstvu příslušné Oblastní komory nebo je přednést přímo na jednání sněmu Oblastní komory, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se dne 15. 10. 2021 uskuteční v pražském Karolinu Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v komorové tradici, kterou je udílení čestného titulu Osobnost české stomatologie, a poděkovat tak žijícím nestorům českého zubního lékařství.

Žádáme vás proto o navrhnutí význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a zubních lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.

Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 31. května 2021 na adresu:

Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

e-mail: povolna@dent.cz

Slavnostní zasedání sněmu ČSK se bude konat – jako už tradičně každé čtyři roky – v říjnu v pražském Karolinu.

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): 6

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: