LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dvě důležité výzvy členům České stomatologické komory

Vážení členové České stomatologické komory, věnujte prosím pozornost následujícím oznámením týkajícím se důležitých událostí, které naši Komoru čekají v roce 2021.

Volby orgánů ČSK a OSK (2021 – 2025)

V roce 2021 končí funkční období všech volených orgánů a funkcí ČSK. Již nyní je vhodný čas, abyste se zamysleli nad tím, kdo z kolegů by vás dobře zastupoval a hájil vaše zájmy po další čtyři roky.

  • Volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK se budou konat na 76. jednání sněmu ČSK, které bude zahájeno dne 15. 5. 2021 v 10.00 hod. v Harmony Club hotelu, adresa: Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn.
  • Volby členů sněmu ČSK a představenstev, revizních komisí, čestných rad oblastních stomatologických komor se musí uskutečnit do 20. 9. 2021.
  • Funkční období nově zvolených orgánů a funkcí začíná dnem 21. 9. 2021.
  • Návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK můžete zasílat Kanceláři Komory na adresu:

Ing. Jitka Povolná

Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2

e-mail: povolna@dent.cz

  • U volby viceprezidenta ČSK lze návrhy na zařazení na kandidátní listinu Kanceláři Komory posílat nejpozději 30 dnů před zahájením volebního jednání sněmu ČSK, tedy do 15. dubna 2021; k později podaným návrhům se nepřihlíží.
  • Pro návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK tato lhůta neplatí a lze je přednést i osobně při květnovém jednání sněmu ČSK, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.
  • Návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby orgánů Oblastní komory a sněmu ČSK mohou členové Oblastních komor předkládat představenstvu příslušné Oblastní komory nebo je přednést přímo na jednání sněmu Oblastní komory, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se dne 15. 10. 2021 uskuteční v pražském Karolinu Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v komorové tradici, kterou je udílení čestného titulu Osobnost české stomatologie, a poděkovat tak žijícím nestorům českého zubního lékařství.

Žádáme vás proto o navržení význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.

Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictví vaší OSK do 31. května 2021 na adresu:

Ing. Jitka Povolná

Kancelář ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2

e-mail: povolna@dent.cz