LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Se zaměstnancem byla uzavřena pracovní smlouva od 1. července 2017. Tento den připadl na sobotu. Postupovali jsme správně, když byl zaměstnanec přihlášen na zdravotní pojištění od 1. července 2017?

Ano, postupovali jste správně. Podle § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákoníku práce se u pracovního poměru považuje ve zdravotním pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den, který je uveden v pracovní smlouvě. Protože lze jako den nástupu do zaměstnání sjednat i den pracovního klidu, považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě.