LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jaká bude v roce 2018 výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných?

Jako každý rok i v roce 2018 dochází ke změnám u minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných. Ti, kteří vykonávají tzv. hlavní činnost, budou u sociálního pojištění platit minimální zálohu ve výši 2189 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné podnikající v rámci vedlejší činnosti budou platit minimální zálohu ve výši 876 Kč. Nová výše záloh se platí až po podání Přehledu za rok 2017.

U zdravotního pojištění se minimální záloha zvedla na částku 2024 Kč. Nová výše minimální zálohy se platí už od ledna 2018. Jestliže osoba samostatně výdělečně činná platila v roce 2017 částku menší než 2024 Kč, je nutné zálohu zvednout na tuto částku.