LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Musím od roku 2021 zavést EET? Nechystá se zase nějaký odklad?

V současné době platí, že zubní lékaři (stejně jako poskytovatelé zdravotních služeb ve všech ostatních oborech) budou povinni evidovat tržby od 1. ledna 2021. Případný další odklad tzv. EET pro zubní lékaře v tuto chvíli nelze potvrdit ani vyloučit. Je proto nutno počítat s tím, že od začátku roku 2021 budou zubní lékaři tržby evidovat, a připravit se na to.

Evidovat se budou hotovostní platby, nikoliv platby kartou nebo převodem. Současně však platí, že není možno odmítnout platbu v hotovosti, pokud na ní pacient trvá.

Pro zahájení evidence tržeb je třeba si pořídit vhodné zařízení pro evidenci tržeb, získat autentizační údaje (vydává finanční úřad buď prostřednictvím datové schránky, nebo při osobní návštěvě) a pomocí těchto údajů zaevidovat své provozovny na Daňovém portálu v aplikaci Elektronická evidence tržeb. Tato aplikace pak vygeneruje certifikát, který se následně nainstaluje do zařízení pro evidenci tržeb.

Evidenci tržeb lze za určitých podmínek provádět i bez využití elektronického zařízení. Jde o tzv. zvláštní způsob evidence tržeb, který spočívá v evidenci pomocí listinných účtenek vydaných k tomu účelu správci daně. Zvláštní způsob evidence musí poplatníku povolit správce daně. Podmínkou tohoto povolení je, že jde o poplatníka, který

  • je právnickou osobou, která poskytuje zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění, anebo fyzickou osobou.
  • není plátcem daně z přidané hodnoty,
  • má nejvýše 2 zaměstnance (nezapočítávají se zaměstnanci, kteří jen zastupují jiného zaměstnance po dobu trvání překážky v práci nebo dovolené),
  • výše jeho příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za poslední 4 kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč (započítávají se jen evidované tržby, tedy v zásadě jen tržby v hotovosti),
  • výše jeho předpokládaných příjmů z evidovaných tržeb v následujících 12 měsících nepřesáhne podle kvalifikovaného odhadu 600 000 Kč (započítávají se jen evidované tržby, tedy v zásadě jen tržby v hotovosti).