LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 26. – 27. 4. 2019 se v příjemném prostředí penzionu Mušlov nedaleko jihomoravského Sedlce uskutečnil již druhý ročník setkání stomatologů, kteří se rozhodli diskutovat na téma komplikací v implantologii. Do druhého ročníku vstoupilo setkávání pod novým názvem: Explantology 2019. Stejně tak doznal změny názvu i samotný původně Explantologický klub ČR – a proměnil se v Explantologickou společnost.

Explantology 2019

To, že je téma komplikací v implantologii stále živé a nevyčerpané, dokazuje nemožnost vyhovět všem zájemcům o účast na kongresu s ohledem na omezenou kapacitu zázemí i sálu. Přes tyto technické nedostatky se maximální snahou organizátorů podařilo kapacitu navýšit na téměř 70 účastníků a vytvořit pro ně optimálně tvůrčí a příjemné prostředí pro diskuzi o nepříjemných komplikacích, a to jak v přednáškovém sále, tak v kuloárech. Celkově lze hodnotit setkání opět jako neobyčejně diskuzně otevřené a přátelské. Snad i díky této atmosféře se podařilo získat do odborného programu velmi zvučná jména skutečných ikon české implantologie, které vystoupily bez výjimky s velmi hodnotnými originálními odbornými sděleními k tématu.

V rámci dvoudenního odborného programu přednášeli MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Petr Barták, MUDr. Ivo Marek, Ph.D., doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., MUDr. Jan Špiller a MUDr. Martin Tomeček. Tematicky se kongres zaměřil na problematiku komplikovaných implantací spojených se simultánní augmentací měkkých a tvrdých tkání, tedy procedur, při kterých procento komplikací, oproti implantacím jednoduchým, zákonitě vzrůstá. Jednotliví přednášející pojali toto téma velmi pestře a originálně.

MUDr. Petr Barták se zaměřil na problémy a případné komplikace stavu měkkých tkání, zejména po imediátních implantacích, a široce rozvedl i možné způsoby jejich prevence např. správným tvarováním dosedu provizorních korunek.

Na různé varianty postupu augmentace dolní čelisti technikou splitu a jejich úskalí se zaměřilo sdělení MUDr. Jana Špillera.

Jako obvykle se skvěle zpracovaným a komplexním sdělením vystoupil MUDr. Ivo Marek, Ph.D., na téma vytvoření kosti pro implantaci ortodontickým posunem zubů a limitů těchto technik. Věnoval se jak augmentaci horizontální, tak vertikálnímu navýšení objemu kosti.

Velká část druhého přednáškového dne byla věnována bilanční přednášce MUDr. Martina Tomečka na téma tzv. sausage techniky u augmentace rozsáhlých resorpcí alveolu. V této přednášce posluchači ocenili kromě skvělé fotografické dokumentace i komplexnost srovnání práce s různými typy membrán při této technice.

Obdobně komplexní bylo i sdělení MUDr. et MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D., které bilancovalo jeho zkušenosti s velkým množstvím různých méně obvyklých augmentačních technik. Byly prezentovány techniky augmentace za pomoci kostních bloků dle Khouryho, augmentace kostních bloků, vaskularizovaných kombinovaných štěpů z tuberu maxily, implantace se zachováním bukální části radixu dle Zuhra, či další augmentační způsoby poextrakční prezervace alveolu.

Na závěr kongresu vystoupil se sdělením doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., který se zaměřil na problematiku periimplantitid z pohledu parodontologa. Přednáška byla komplexním pohledem na rizika periimplantitidy a jejich řešení. Zásadním a pro toto setkání symbolickým bylo konstatování, že přes veškerý technologický vývoj oboru implantologie a osobní rozvoj operatérů a protetiků je třeba si uvědomit, že kdo implantuje, tak se zcela jistě po čase s komplikacemi typu periimplantitida setká. Na tato selhání a jejich terapii by měl být tedy každý implantolog předem adekvátně připraven a nikoliv alibisticky doufat, že se mu komplikace jako zázrakem vyhnou.

Za jeden ze zásadních důvodů úspěšnosti obou uskutečněných ročníků Explantology považujeme široký prostor pro kuloární diskuze účastníků s přednášejícími. Ten byl podpořen pestrým doprovodným programem, do něhož byla zakomponována jak ochutnávka vína, tak zkušební jízdy prezentovanými automobily. O hudební doprovod se kromě cimbálové hudby neméně skvěle postarali i účastníci setkání.

Letošní setkání lze hodnotit jako velkou naději do budoucna – z jednorázové akce se postupně stává platforma s dlouhodobou perspektivou a s již pevnější formou, jejíž popularita mezi kolegy bude v následujících letech snad utěšeně narůstat. Za organizační výbor lze jen doufat v podobně úspěšné setkání v rámci Explantology 2020.