LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letos v únoru byl spuštěn web www.fokusy.cz, vytvořený pod záštitou České stomatologické komory ve spolupráci s řadou odborných společností napříč medicínskými obory. Obsahuje informace o rizikovosti jednotlivých diagnóz a terapeutických procedur v souvislosti s přítomností odontogenního zánětlivého ložiska.

Homepage webu www.fokusy.cz

Mezioborová skupina, kterou za ČSK vedl MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., pracuje již více než rok v úzkém kontaktu oborů stomatologie, ortopedie, ORL, onkologie, hematoonkologie, kardiologie a kardiovaskulární chirurgie, diabetologie a postupně se zapojují zástupci dalších medicínských specializací. Výsledkem činnosti této mezioborové skupiny je také webová stránka www.fokusy.cz. Cílem je usnadnit komunikaci o problematice fokálních infekcí odontogenního původu mezi zubními a všeobecnými lékaři.

Problematika ložisek fokální infekce odontogenního původu byla a je kontroverzní. Je zřejmé, že různé patologické stavy dutiny ústní jsou z hlediska rizika vzplanutí lokálního zánětu nebo rozvoje vzdálené infekční komplikace různě rizikové. Na druhé straně také pacienti, kteří trpí různými základními chorobami nebo jsou připravováni na rozdílnou terapii, nejsou homogenní skupinou.

Jako pomůcku pro zubní lékaře a spolupracující specialisty různých oborů všeobecného lékařství připravila pracovní mezioborová skupina na webu přehledné tabulky.

Jde o tabulku „Stomatologie“, kde jsou pro orientaci patologické stavy dutiny ústní rozděleny do tří stupňů rizika, a dále do oborových tabulek. V nich jsou analogicky příslušné patologie a léčebné procedury také rozděleny do tří rizikových skupin. Zařazení pacienta do příslušné kategorie jak z pohledu jeho základního onemocnění, tak i stomatologického nálezu poskytne vodítko k rozhodnutí, nakolik radikální, případně jestli vůbec nějaké, musí být zubní ošetření. K usnadnění komunikace mezi zubními lékaři a lékaři specialisty je přiložena i unifikovaná žádanka pro odeslání pacienta k zubnímu lékaři.

Více informací o webu www.fokusy.cz a o tom, jak pracovat se zveřejněnými údaji a tabulkami, do LKS připravujeme.

Homepage webu www.fokusy.cz Web fokusy.cz byl prezentován na jednání mezioborové skupiny dne 1. 2. 2023. Dalším pracovním tématem jsou antibiotika z pohledu jednotlivých odborností.