LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rada evropských zubních lékařů – CED, neboli zástupce stomatologů před Evropskou unií, zasedala ve Vídni ve dnech 24.–25. 5. 2019. Naši Komoru zastupovali doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Rada evropských zubních lékařů zasedala v květnu ve Vídni.

Bylo velmi zvláštní, že termín jednání CED byl stanoven přesně na den voleb do Evropského parlamentu. Přišli jsme tak o možnost volit. Berme to v nadsázce, jako že jsme politicky neutrální.

Samotné jednání ukázalo, jak je těžké dohodnout se na zdánlivě jednoduchých věcech.

Největší diskuze byla ohledně dokumentu, který se týkal prevence. Říkáme v něm, nadějně vyjádřeno titulkem: „Prevence je lepší než léčba“. To je jistě věc, na které se shodne sto procent zubních lékařů. Když jsem řadě kolegů říkal, že jsme takový dokument přijali, smáli se a konstatovali, že to, že prevence je důležitá, víme již desítky let. To je sice pravda, ale samotná diskuze o tom, jak přesně prevenci provádět, byla opravdu vzrušená. Spor není o tom, jestli si mají pacienti čistit ústa zubním kartáčkem či ne. Jde o detailní pokyny pacientům i lékařům. Pokud se například bavíme o významu cukru, nakolik je klíčový a zda je dieta důležitější než čištění či ne, jaká je úloha umělých sladidel – pak začíná nesnadná diskuze.

Ještě větší debata se rozpoutala ohledně fluoridů. Jsou země, které by se nebránily zákazu z důvodu snížení zátěže na populaci. A na druhém pólu jsou země, kde naopak chtějí nejenom lokální fluoridaci, ale chtěly by vládami hrazenou systémovou fluoridaci soli a pitné vody. To se nakonec stalo součástí dokumentu včetně systémové prevence fluoridovými tabletami, kterou jsme u nás už velmi omezili.

Na příkladu prevence se ukazuje, jak jsou na tom různé země jinak. Západní Evropa velmi „tlačila“ na tento dokument právě proto, že v západních zemích je vnímána otázka hygieny jako prakticky vyřešená, ale s příchodem mnoha uprchlíků ze zemí Asie nebo Afriky opět začaly problémy, a je třeba, aby státy znovu navýšily rozpočty na prevenci. Naopak, ve střední a východní Evropě s plošnou prevencí s pomocí státu více méně teprve začínáme, situace je zcela jiná.

Ale nejde jen o zubní kaz. Velká diskuze byla například o tom, zda má či nemá být všeobecné povinné očkování proti HPV (má), neboť naše preventivní opatření musí cílit i na onkologickou problematiku. Další velká rozprava byla o tom, zda doporučit EU nastavení spotřebních daní na cukr a ještě vyšších než dnes na alkohol a tabák (neshodli jsme se). Výsledek je velkým kompromisem, který vznikal několik hodin. I tak je to materiál, s nímž lze „přitlačit“ na české politiky, aby se Česká republika o prevenci ve stomatologii začala více starat.

Jiným nosným tématem zasedání byla příprava pozičních dokumentů ohledně chystané regulace reklamy ve stomatologii. V mnoha zemích už máme v tuto chvíli velmi značnou regulaci. Řada států si přeje, aby kromě omezení bilboardů a srovnávací reklamy byla i důsledná kontrola řečníků na odborných fórech. Bez výjimky by měli vždy na začátku přednášky uvádět veškeré příjmy i slevy, které obdrželi od té či oné firmy. Tlak je, aby byly zakázány formy komparativní reklamy, které buď dávají pacientům příliš velká očekávání, nebo mohou poškodit jednoho lékaře vůči jinému. Zároveň jsou země v EU, které si v tuto chvíli nepřejí regulaci vůbec žádnou a nechaly by ve stomatologii zcela působit neviditelnou ruku trhu, která ovšem samozřejmě přeje především velkým korporacím, jež si mohou dovolit mít velké reklamní rozpočty a týmy kvalifikovaných a zkušených lidí v reklamních odděleních. Výsledek je opět jistým kompromisem, který ovšem situaci v České republice, kde je regulace prakticky nulová, posouvá i tak dramaticky dopředu. Jako příklad byla dávána snaha ČSK mít regulaci reklamy podrobně zapracovanou ve vlastních řádech a nikoli v zákonech, snaha o důslednou autoregulaci, která je efektivnější i příjemnější než zásahy státu.

My, z Česka, Polska a ze Slovenska, jsme veřejně konstatovali, jak by bylo dobré, kdyby více spolupracovala CED, náš politický orgán, s odborným orgánem ERO-FDI. A kdyby ERO připravila odborně fundované dokumenty a následně by politická reprezentace stomatologů jednotlivých států už neřešila, co kdo kde četl, ale dohodovala řešení a závazné postupy. S nástupem nových prezidentů ERO v tomto roce se snad vyšší efektivity jednání dočkáme. Pokud už musíme trávit víkendy na cestách a jednáních, tak bychom rádi domů přivezli více hotových a užitečných výstupů

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): S101

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: