LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři, vítáme vás v novém roce a také v novém, již 31. ročníku časopisu LKS. Vykročme do letošních dnů zvesela a optimisticky. A proto jsme pro toto vydání „elkáesky“ vybrali snímek, který nám poslala MUDr. Magdalena Vaculová z Prahy 9:

„Je radost pozorovat děti při jejich hrách. Nejsem výjimkou, a tak jsem až dojatě sledovala svoji vnučku, jak na hřišti pečlivě čistí zuby koníkovi. Trochu jsem podlehla i hrdosti vlastní všem babičkám, že možná vychovávám i novou budoucnost našeho oboru...“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): S15

Autor:

Fotografie

  • Magdalena Vaculová

Rubrika:

Téma: