LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři, časopis LKS právě vstoupil do nového, již 32. ročníku. Přejeme si, aby pro vás naše „elkáeska“ byla stále zajímavá, inspirativní, poučná, ale i zábavná. A tak vás v tomto roce vítáme stylově fotografií a pozdravem od členky redakční rady LKS doc. MUDr. Marie Bartoňové, CSc.:

„Tento malovaný kámen jsem dostala od své pacientky – kolegyně lékařky lidských duší. V době své dovolené na chorvatské pláži zakopla o kámen a vtělila do něj své vpravdě humorné zubní fantazie. Neměli bychom si takové pacienty-odborníky předcházet? To naše povolání je přece jen náročné i psychicky… Každopádně vám přeji, abychom tyto specialisty potřebovali co nejméně!“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): S14

Autor:

Fotografie

  • Marie Bartoňová

Rubrika:

Téma: