LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Exponát nazvaný Zub času.

Zuby – věčná inspirace umělců. I tak by se dal charakterizovat příspěvek, který nám zaslala MUDr. Andrea Vacková z Prahy:

„Pokud zavítáte do pražského Veletržního paláce, objevíte v hale A výstavu Františka Skály a můžete se pokochat exponátem nazvaným Zub času. Pět divergentně zahnutých kořenů počátku je dovršeno zlatou korunou budoucnosti...“

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): S79

Autor:

Fotografie

  • Andrea Vacková

Rubrika:

Téma: