LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Koncem loňského roku jsme asi všichni s napětím sledovali záběry z indonéského ostrova Bali, kde se hrozivě probudila sopka Agung. Tato fotografie je ze sousedního ostrova Jáva – při poslední mohutné erupci sopky Merapi v r. 2010 spálily krajinu pyroklastické proudy a silná vrstva vulkanického popela zasypala vše v okruhu desítek kilometrů. V jedné z bývalých vesnic, která dnes slouží jako skanzen a památník, jsou mezi ostatními předměty k vidění i tyto zubní kartáčky – navždy a nerozdělitelně spojené. Pravda, moc úsměvné to není...

Fotografie s výstižným textem zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.

12. 1. 2018

LKS 01/2018

Print: LKS. 2018; 28(1): S13

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: