LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Ano, je to tak. Jednoho člena ČSK stálo pořízení dokumentace GDPR opravdu méně než 10 korun. Zaplatili jsme za vypracování a příslušná práva jako celek 100 000 Kč.

Potvrzuje se, že Komora je, kromě svých regulativních a kontrolních funkcí, i efektivním nástrojem, jak snižovat náklady svým členům. Kdyby ČSK neudělala v roce 2018 pro své členy nic jiného než dokumentaci GDPR, tak by se členství všem vyplatilo. Zejména těm z malých ordinací do 10 členů, kteří si kompletní dokumentaci mohli snadno stáhnout z www.dent.cz, prošli si realitu své praxe – a měli do značné míry „hotovo“. I těm větším stomatologickým zařízením byly dokumenty jistě velkou inspirací a každé si jen upravilo některé části.

Velký dík patří Mgr. Jiřímu Slavíkovi, který celý systém pomohl adaptovat na naše podmínky ve spolupráci s právní kanceláří, od které jsme systém koupili. Zároveň svým neopakovatelným profesionálně-moderátorským způsobem provedl zájemce i školeními, s kterými jsme objeli republiku (mimochodem i ta byla cenově nejdostupnější ze všech nabídek). Na všech detailech pracovali členové představenstva ČSK. Prezident, viceprezident a zejména MUDr. Jan Černý. Moc děkujeme. Příklad naší Komory následovala řada dalších medicínských organizací. Potvrdilo se, že ČSK je motorem české medicíny.

A jestli máme do konce roku hotovo, když se to tak vyplatilo? Ani zdaleka! Všimněte si nového provozního a dezinfekčního řádu (viz str. S92) a prakticky každý týden nějaké rady či dokumentu v ceně zhruba 0,5 –1 Kč na člena... Brzy budou data pro provoz praxe na speciálním serveru.

15. 6. 2018

LKS 06/2018

Print: LKS. 2018; 28(6): 129

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: