LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Autorem této prózy je také zubní lékař – MUDr. Leoš Šedo. Povídky, básně či písňové texty píše už od sedmdesátých let minulého století. Od roku 2005 vydal již několik povídek a románů, naposledy román Česká krása v roce 2015 (rozhovor s autorem jsme zveřejnili v LKS 9/2015). Leoš Šedo má i svoji stránku na Wikipedii v kategorii „Čeští spisovatelé“.

Nový román Germania vychází z jednoduché úvahy: Co by se stalo, kdyby nacisté vyhráli v roce 1945 válku? Jak by vypadalo Německo a jak Evropa? Autor rozehrává krutý a nepříjemný obraz dnešního vítězného Německa a na intimním příběhu několika postav ukazuje, jak se vyrovnávají s děsivou přítomností, v níž žijí. Leoš Šedo je přesvědčivý, a to vychází pouze ze současných nacionalistických a populistických nálad ve společnosti...

19. 3. 2022

LKS 03/2022

Print: LKS. 2022; 32(3): 58

Autor:

Rubrika:

Téma: