LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je zveřejněn na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)

Již nyní si můžete do svých diářů zapsat termíny hlavních komorových jednání a akcí, včetně PDD 2021 a slavnostního sněmu ČSK, Pražského, Ostravského a Brněnského stomatologického fóra, vánočního koncertu... Pro příští rok je plánován také ples.