LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V dnešním díle se podíváme na aspekt hodnoty ordinace jako firmy, kterou lze prodat. Proč se některé ordinace neprodají a nikdo nemá zájem zaplatit za ně ani jednu korunu? A proč se jiné ordinace opravdu prodají a jejich zakladatel odchází do důchodu s pěknou rentou navíc? Mezi oběma případy lze spatřovat objektivní řadu důvodů.

Na úvod odhlédněme od světa ordinací a od faktu, že je tento článek napsán pro členy ČSK. Pojďme objektivně přemýšlet jako nezaujatí investoři, kteří hledají, do jaké firmy (aktiva) napříč celou ekonomikou budou investovat své prostředky, aby měli přijatelné riziko, požadovanou výnosnost a návratnost v čase. Musíme si přiznat, že ordinace nepatří k oblíbeným nebo snad hojně vyhledávaným investičním aktivům. Poptávka po nich je na trhu velmi malá a specifická, neboť po investorovi většinou vyžaduje i know-how, jak takový subjekt a jeho produkt/službu (tj. výkony lékařské péče) řídit, chápat, kontrolovat, měnit, inovovat, vylepšovat.

Tím potenciálním investorem je tedy ve většině případů lékař, stomatolog, což okruh zájemců výrazně zužuje. Takový investor stojí před úvahou, zda koupit ordinaci, a pokud ano, pak kterou, kde, jakou formou, za jakou pořizovací cenu se mu to vyplatí? Anebo je lepší si tzv. na zelené louce postavit ordinaci zcela novou? Bude to levnější a výhodnější?

Takové otázky by si měl pokládat racionální investor a na tyto otázky by prodejci svých ordinací měli být schopni odpovědět a prokázat, zdůvodnit investorovi, že je lepší koupit jejich již existující ordinaci, než se vydat jinou, alternativní variantou. Pokud se na toto připraví, i tak to samozřejmě bohužel není zárukou, že se jejich ordinace prodá, ale alespoň si zvyšují šance.

Abychom byli korektní, v řadách investorů do ordinací určitě existují i výjimky, kdy investorem do ordinací v dnešní době není nutně jen lékař/stomatolog, ale i investoři mimo obor. Tento investor však požaduje mít ve svém týmu odborného garanta, nositele lékařského know-how, ev. pokud je nakloněný k postoupení vyššího rizika a menší míře řízení zainvestované společnosti, bude ji řídit přes zaměstnance a podstupovat riziko fluktuace, nezastupitelnosti aj. (např. v případě odchodu klíčového zaměstnance bude muset ordinaci zavřít, nést fixní náklady, a tedy takové aktivum se pro něj stane přítěží).

Pro investora (potenciálního kupujícího) je důležité prokázat, že požadovaná kupní cena se odráží na hodnotě předávaných aktiv, která mohou být např.:

1. Existující výrobní faktory

a) Ordinace (prostory)

b) Zařízení a přístroje, hmotné vybavení

c) Zaměstnanci

d) Vztahy s dodavateli a obchodními partnery

2. Kartotéka, pacienti (lidově řečeno plný kalendář)

3. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami (posuzováno velmi individuálně, některý investor je bere jako hodnotu, některý je nevyžaduje s ohledem na jeho podnikatelský plán)

4. Právní balíček (compliance) – existující s. r. o., hygienické a provozní řády, legislativní povolení, vyhotovené minutové a cenové kalkulace, pořádek v účetnictví, procesy splňující požadavky SÚKL, efektivní (digitální) interní procesy, digitální a strukturovaný archiv firemních dokumentů, pravidelné prohlídky BOZP, PO atd.

5. Finanční výsledky a ekonomicky přidaná hodnota (tržby, zisky, pohledávky)

6. Negativní aspekty a alternativní cesty investora (obojí bude upřesněno dále)

V příštích dílech si postupně více do hloubky rozebereme jednotlivé aspekty hodnoty ordinace, a to jak ty negativní, které hodnotu snižují, tak následně i ty pozitivní, které hodnotu dokládají a zvyšují.

Pozitivním faktem na budování hodnoty ordinací je, že je mají vlastníci naprosto a jedině ve svých vlastních rukách, a pokud budou chtít, mohou nepochybně ordinaci výrazně ovlivňovat a rozvíjet.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.