LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. V ordinačních hodinách se do mojí ordinace dostavil cizí pacient s bolestí a žádal akutní ošetření. Upozornil jsem jej, že nemám ten den vůbec žádný prostor jej ošetřit a navíc že nemám smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou, a odkázal jej na jiného zubního lékaře. Pacient si nyní stěžuje u krajského úřadu, že jsem jej odmítl ošetřit. Je v právu?

Pravděpodobně ano. Pokud pacient přichází s tím, že pociťuje náhlou nebo intenzivní bolest, je třeba vycházet z toho, že potřebuje neodkladnou péči. Povinnost poskytnout pacientovi neodkladnou péči má podle zákona každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na to, zda má smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Neodkladnou péči nemůže žádný poskytovatel odmítnout ani s odkazem na naplněnou kapacitu. Neznamená to, že pacienta s bolestí je nutno vyšetřit a případně ošetřit okamžitě. Vždy bude záležet na jeho aktuálním zdravotním stavu. Pacient zpravidla bude schopen vyčkat, až na něj dojde řada. Přípustná doba čekání bude individuální podle konkrétní situace a stavu pacienta, nesmí být však nikdy tak dlouhá, aby to fakticky znamenalo odmítnutí péče. Jako protiprávní by například mohlo být posouzeno, pokud by pacient, který se do ordinace dostavil brzy ráno, čekal až na konec ordinační doby. Stejně tak byl jako protiprávní zhodnocen postup, kdy pacient čekal tak dlouho, až mu sestra oznámila, že zubní lékař již odešel.

Pacienta, který udává náhlou nebo intenzivní bolest, je třeba přinejmenším vyšetřit za účelem zjištění, zda jeho stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče. Toto vyšetření musí provést zubní lékař, nikoliv např. recepční.

Pro úplnost lze doplnit, že neodkladná péče je vždy péčí hrazenou ze zdravotního pojištění. Nesmluvní poskytovatel tedy musí ve svých ordinačních hodinách nejen poskytnout cizímu pacientovi neodkladnou péči, ale za tuto péči nesmí od něj vybrat žádnou přímou úhradu. Neodkladnou péči vykáže zdravotní pojišťovně, u které je ošetřený pacient pojištěn, a zdravotní pojišťovna je povinna tuto péči poskytovateli uhradit, a to i tehdy, nemá-li s poskytovatelem uzavřenu žádnou smlouvu.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)