LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři, na základě vašich četných dotazů připomínáme, kde a jaké informace najdete k problematice ošetřování uprchlíků z Ukrajiny.

Letošní ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ) jsme slavili v době, kdy z ukrajinských měst zasažených válkou prchají statisíce běženců. Pro tyto lidi, kteří se ze dne na den ocitli bez domova, se ústní hygiena stala luxusem. ČSK se se svými partnery v rámci SDUZ shodla na tom, že tito lidé si zaslouží naši pozornost a pomoc, a proto byly na pražském magistrátu předány dary – zubní kartáčky, pasty a ústní vody, které byly dále distribuovány v asistenčním centru v Kongresovém centru Praha (na fotografii) a rovněž nízkopříjmovým osobám z českých domácností. Na snímku z distribuce u KCP je radní MČ Praha 13 Aneta Ečeková Maršálová a tisková tajemnice ČSK Mgr. Veronika Dufková.

Na homepage webu www.dent.cz je nová záložka v barvách ukrajinské vlajky a zde najdou jak ukrajinští občané, tak i zubní lékaři základní informace v ukrajinštině a češtině:

  • Podmínky výkonu povolání zubního lékaře v ČR.
  • Číslo na infolinku, kde jsou poskytovány zdravotnické informace pro občany Ukrajiny (+420 226 20 1221, volba č. 2).

Aktuality pro členy ČSK na www.dent.cz (v závorce uvádíme datum zveřejnění zprávy):

  • (30. 3. 2022) Konverze ukrajinských léků na evropský/český ekvivalent. Zde je uveden odkaz, na něm jsou k dispozici webové stránky, které pomáhají při konverzi ukrajinských léků na evropský ekvivalent, a slouží tak jako bezplatný nástroj k zajištění nepřerušené léčby válečných uprchlíků.
  • (11. 3. 2022) Informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči uprchlíkům z Ukrajiny (VZP ČR) a Organizační opatření ZP Škoda. V těchto zprávách jsou přímé odkazy na příslušné dokumenty obou pojišťoven.
  • (2. 3. 2022) ČSK se aktivně zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Vedení ČSK aktivně podporuje pomoc uprchlíkům, kteří přicházejí z válkou postižené Ukrajiny a potřebují neodkladné lékařské ošetření.

V této zprávě mimo jiné najdete:

° Ke stažení oznámení v ukrajinštině, které mohou na vstup do své ordinace anebo na webové stránky umístit ti, kteří se rozhodli pomoci a ukrajinským uprchlíkům budou poskytovat lékařské ošetření.

° Odkazy na webové stránky MZ ČR, kde jsou k dispozici komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče sloužící k překonání jazykové bariéry a aktualizované informace k humanitární pomoci.

  • (28. 2. 2022) Ošetření uprchlíků z Ukrajiny. Materiál obsahuje výklad, jak postupovat vůči uprchlíkům s vízem za účelem strpění pobytu i uprchlíkům bez víza. Dokument byl zveřejněn v minulém LKS 3/2022 a je rovněž k dispozici v elektronické verzi časopisu na www.lks-casopis.cz.

Informace jsou členům Komory pravidelně zasílány také e-mailem formou ČSK newsletteru, který rozesílá tisková tajemnice Mgr. Veronika Dufková z adresy dufkova@dent.cz. Tímto způsobem jste například obdrželi česko-ukrajinský Anamnestický dotazník a praktický slovníček Ukrajinština pro stomatology, které vznikly spontánně z iniciativy členů Komory (MDDr. Miroslav Šťovíček, MDDr. Šárka Bláhová, MUDr. Vít Hrubecký).

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: České zdravotnictví se sešlo 17. 3. 2022, aby vyřešilo, jak zajistit péči běžencům z Ukrajiny, a přitom nesnížit kvalitu péče pro naše občany. Stomatologie byla nachystána jako první díky spolupráci řady kolegů – od pohotovostí po vytvoření slovníčků. Pokud pojišťovny zaplatí, zvládneme to.

23. 4. 2022

LKS 04/2022

Print: LKS. 2022; 32(4): S53

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: