LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice je zrušena prezenční forma vzdělávacích akcí ČSK a konání profesních zkoušek v průběhu dubna 2020.

  • Online kurzy. S lektory probíhají intenzivní jednání o případné online formě vzdělávacích kurzů.
  • Webináře. Mimořádný webinář na téma Stomatologie v éře COVID-19 se uskutečnil 8. 4. 2020 a za účast na webináři byly přiděleny 2 mimořádné covidkredity (záznam do indexu si každý účastník provede sám). O případných dalších webinářích budeme informovat.
  • Květnové vzdělávací akce. Podle vývoje situace budeme o formě jejich konání operativně informovat.

Kde najdete aktuální informace o vzdělávacích kurzech ČSK a o webinářích:

  • Komorové stránky www.dent.cz. Sledujte Aktuality a Kalendář akcí v sekci Vzdělávání.
  • Komorový FB a Diskuzní fórum ČSK. Zde najdete upozornění zejména na webináře a mimořádné online akce.
  • E-maily. Na všechny důležité zprávy jsou zároveň členové Komory upozorňováni elektronickou poštou (pokud mají v registru členů ČSK uvedenu platnou e-mailovou adresu).

V květnu se nebude konat ani Česko-sasko-bavorsko-hornorakouský stomatologický den. Věříme, že akci společně s kolegy z Německa a Rakouska uskutečníme v příštím roce.