LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podtitul publikace zní: Praktická doporučení malým a středním firmám pro jejich spolupráci s dodavateli komunikačních a grafických služeb. Útlá, ale velmi užitečná a vtipně napsaná knížka i pro stomatology, kteří si chtějí nechat profesionálně zpracovat například webové stránky, různé letáky či brožury, firemní prezentační materiál či logo a vizuální identitu.

A proč má knížka tak dlouhý název? Hlavně proto, aby co nejpřesněji řekl, o co v ní jde. Vše ostatní se už v knížce řeší spíše stručně a koncentrovaně: Jak hledat a vybrat vhodného grafika, studio či agenturu, jak s nimi úspěšně spolupracovat i jak se dohodnout na oboustranně výhodné ceně za provedenou práci. Autor T. Kostkan (za pomoci dalších spoluautorů) se opírá o své osmnáctileté zkušenosti z působení na pozici jak designéra, tak člověka stojícího mezi designérem a klientem.

Některá doporučení mohou na první pohled vypadat jako samozřejmost, ale autoři, zkušení profesionálové, dobře vědí, že právě takové „banality“ jsou často kritickým bodem. Například citace z kapitoly Respektujte se navzájem: Respektujte studio... Tady hodně nezkušených zákazníků dělá chybu, když podlehne pokušení dělat práci za studio (například: „Zvětšete nadpis, ať to bouchne do očí!“, „Udělejte to víc červené!“ apod.) Vypadá to snadně, ale není. V profesionálně vyvedeném díle záleží na každém detailu, na každém slově. Takové dílo zpravidla designér dost dlouho zpracovával, přemýšlel o něm, konzultoval ho s dalšími designéry a testoval, zda funguje. Leckdy uvažoval i v kontextu dalších návazných děl. Ideálem je jednoduchá věc, ovšem vede k ní leckdy složitá cesta. Takové dílo se těžko vymyslí a lehce zkazí. Zkušený zákazník ví, že design a komunikace jsou odborné disciplíny a že podobnými zásahy riskuje, že dílo nebude ani fungovat ani dobře vypadat. Ale to neznamená, že máte být se vším automaticky spokojeni! Mějte připomínky k dílu a chtějte ještě lepší řešení! Jenom je užitečné, aby vaše požadavky studio inspirovaly a nikoli devastovaly jeho motivaci.

19. 12. 2020

LKS 12/2020

Print: LKS. 2020; 30(12): 220

Autor:

Rubrika:

Téma: