LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 29. 10. 2020 byl jmenován ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti hematologie a zaměřuje se na léčení dětí s poruchou srážlivosti krve. Jeho profesní dráha je spojena s Fakultní nemocnicí Brno. Zastával post primáře na Oddělení dětské hematologie a biochemie, od ledna 2020 ve fakultní nemocnici působil také jako zdravotnický náměstek pro pracoviště Dětská nemocnice. Po jmenování ministrem zdravotnictví post náměstka opustil. Je zakládajícím členem spolku Český národní hemofilický program, z. s.

21. 11. 2020

LKS 11/2020

Print: LKS. 2020; 30(11): 182

Autor:

Fotografie

  • Archiv MZ ČR

Rubrika:

Téma: