LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jméno fyziologa a laryngologa Jana Nepomuka Čermáka (1828 – 1873) je známé nejen stomatologům, anatomům a histologům (viz LKS č. 6/2019 a č. 3/2020), ale také egyptologům. Čermák totiž stojí u počátků vědeckého výzkumu staroegyptských mumií, které představují důležitý historický, antropologický a paleopatologický pramen. Jsou nejen prvořadým dokladem pro poznání vlastního mumifikačního postupu (jehož počátky sahají do doby před pěti tisíci lety) a fyziologického vývoje obyvatelstva, ale také spolehlivým svědectvím o existenci různých chorob a úspěšných zákrocích dávných lékařů.

Při zahájení pitvy Tutanchamonovy mumie dne 11.11.1925 přímo v jeho hrobce v Údolí králů provedl první řez do mumiových obinadel patolog Douglas E. Derry. (Reprodukce dobové fotografie.)

Naši předkové se s mumiemi setkávali již ve středověkých lékárnách, v nichž byl nabízen jako osvědčený lék mumiový prášek (pulvis mumiae; mumia vera), který lékárníci získávali rozdrcením částí mumifikovaných těl starověkých Egypťanů. Například i náš vzdělaný krajan Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který navštívil Egypt v roce 1598, považoval mumiový prášek za účinný zvláště při vnitřním krve srážení, vředech a zlém povětří. Od 16. století se ale současně začaly šířit hlasy lékařů – odpůrců, kteří považovali tento prášek za zcela neúčinný, ne-li škodlivý.

Novodobý odborný zájem o egyptské mumie souvisí s počátky egyptologie na začátku 19. století. Již v roce 1820 provedl první pitvu mumie anglický lékař Augustus Bozzi Granville, při níž u mumie starší ženy z doby před dvěma tisíci lety zjistil ovariální nádor (cystadenocarcinom). K pitvě mumie se také rozhodl mladý J. N. Čermák. Pomohl mu Jan Evangelista Purkyně, který si pro vědecké účely vypůjčil na jaře roku 1851 dvě mumie z tehdejšího Zemského muzea. Avšak ani pro slovutného ředitele Fyziologického ústavu to nebylo tak docela snadné, když zápůjčku musel zprostředkovat sám pražský policejní prezident Leopold rytíř von Sacher-Masoch.

Ve Fyziologickém ústavu pražské lékařské fakulty se tak v roce 1851 uskutečnil první výzkum egyptské mumie v českých zemích. Čermákův světový primát spočívá v tom, že tkáně z mumií podrobil mikroskopickému studiu. U jedné z mumií, která náležela neznámé starší ženě žijící před téměř třemi tisíci lety, Čermák nalezl mikroskopicky známky arteriosklerózy. Výsledky svých průkopnických výzkumů Čermák uveřejnil hned v následujícím roce ve Zprávách ze zasedání Císařské akademie věd ve Vídni. A dodejme, že až po dalších šedesáti letech navázal na Čermákova histologická zkoumání anglický histolog Marc Armand Ruffer.

Od začátku minulého století začaly pitvy ustupovat neinvaznímu rentgenovému vyšetření, i když k němu nemohlo dojít v případě zřejmě nejslavnější pitvy faraona Tutanchamona v roce 1925 (viz obě fotografie). Důvodem byla náhlá smrt pověřeného rentgenologa při jeho plavbě do Egypta. V poslední době proběhly výzkumy (nyní je samozřejmostí vyšetření výpočetní tomografií a zjišťování DNA) celých souborů lidských i zvířecích mumií uložených v mnoha světových muzeích, včetně Národního muzea v Praze, které často přinášejí překvapující zjištění.

Pozornost je přitom samozřejmě věnována také výzkumu chrupu. Na jeho základě se například ukazuje, že ve starém Egyptě bylo hlavním problémem rychlé a intenzivní obrušování chrupu způsobené tuhou potravou, do níž se dostával jemný křemičitý prach pocházející z drtičů mouky nebo přinášený silnými větry z pouště. Naopak zubní kaz se vyskytuje pouze v rozmezí 1 – 6 % z celkového počtu jednotlivých souborů vyšetřených zubů. Když čeští egyptologové objevili v Abúsíru pohřebiště ze 7. – 1. století př. n. l. s 296 skelety, byl zjištěn zubní kaz v 2,5 procentech, což se řadí do časového rozmezí evropského neolitu. Průměrný věk mužů zde byl 33,3 let, u žen 32,3 let. Nedostatečnou ústní hygienu prozradilo 60 procent jedinců se zubním kamenem. Podrobné pojednání o zubním lékařství (zahrnující i přehled používaných léčivých prostředků) bude obsahovat připravovaný třetí díl kompendia Lékařství starých Egypťanů († E. Strouhal, B. Vachala, H. Vymazalová).

Tutanchamonova mumie po odstranění lněných obinadel. (Reprodukce dobové fotografie.)

23. 5. 2020

LKS 05/2020

Print: LKS. 2020; 30(5): S79

Autor:

Fotografie

  • Archiv Břetislava Vachaly

Rubrika:

Téma: