LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komorové vzdělávání se nezastavilo ani při mimořádných opatřeních v době pandemie nového koronaviru, kdy nebyla možná prezenční forma. Nahradily ji online akce a v období od 27. března do 30. května 2020 ČSK uspořádala dva webináře, tři stomatologická fóra a osm vzdělávacích kurzů.

Celkový počet 5 785 účastníků je opravdu úctyhodný.

MUDr. Jana Vašáková (sedace I. a II.).
Kurzy potřebné pro získání nebo obnovení osvědčení odbornosti vedli online: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (2x chirurgie).
MUDr. Robert Houba, Ph.D. (rizikový pacient).
doc. MUDr Romana Koberová Ivančaková, CSc. (pedostomatologie).
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA (komplexní vyšetření pacienta).
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D. (protetika).

20. 6. 2020

LKS 06/2020

Print: LKS. 2020; 30(6): S90

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková
  • Hana Štěpánková
  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: