LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V české i anglické odborné literatuře jsme se setkali s trojím, zhruba stejně četným psaním tohoto termínu: kalciumsilikátový x kalcium silikátový x kalcium- silikátový (např. cement). Jak je to tedy správně?

Vyjádření jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR:

Praxe (jak v češtině, tak v angličtině, z níž je nejspíš čerpáno) je opravdu velice různorodá. Bohužel nemáme k dispozici žádný specializovaný slovník, který by podrobně popisoval chemické názvosloví. Lze vycházet z hesel zachycených v Technickém slovníku naučném (1–8, Encyklopedický dům, Praha 2001–2005). Analogicky k tradičnímu zápisu sloučenin (jako např. florapatit, fluoreten/fluorethen, fluorovodíky, chloraceton, chlorbenzen, chlorfenol apod.) považujeme za nejvhodnější zápis dohromady: kalciumsilikát, kalciumsilikátový cement.