LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stomatologie je pro mě vzrušující a rychle se vyvíjející obor. A tak i titulní stránka našeho časopisu bude od tohoto prvního čísla nového ročníku otvírat nejenom měsíční vydání, ale i diskusi k důležitému faktu.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Chceme se posunout od krásného ztvárnění kusu minulosti k řešení toho, co je teď a tady. Dnešní téma je: Proč máme vlastně Komoru? K čemu je nám dobrá? Osobně si myslím, že v minulém roce byla ČSK hodně vidět. Rekordně jsme navýšili platby od pojišťoven; postavili jsme se úspěšně e-receptu a dosáhli řady změn v jeho uplatňování; odložila se EET a bude se muset změnit tak, jak jsme si to přáli; přebudovali jsme aprobační řízení a nikoli mimoděk se značně obměnila a omladila celá struktura ČSK.

Na titulní straně je grafika Nadi Albertové, přední české grafičky. Ačkoli je vytížená prací pro velké společnosti, bude nám pomáhat vizuálně posunout to, jak komunikujeme mezi sebou i třeba s pacienty či se státem.

Toto číslo je hodně proměněné, ale je to jen začátek, jako vše v ČSK. Neděláme revoluci, LKS nadále připravuje tvůrčí tandem PhDr. Ivy Žákové, nyní šéfredaktorky, a PhDr. Ladislava Šolce, ale s pomocí nových autorů a redakční rady pokročí náš měsíčník zase o krok dál. Pracujeme na posunu do plně elektronické formy časopisu. Jak jsem napsal, je to teprve začátek...

Tak úspěšný rok 2018!

12. 1. 2018

LKS 01/2018

Print: LKS. 2018; 28(1): 1

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: