LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Na fotografii z jednání české a rakouské stomatologické komory jsou zleva: dr. Jörg Krainhöfner, dr. Sven Orechovsky, dr. Bettina Schreder, dr. Hannes Gruber, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Libor Zdařil.

Málo se o tom ví, ale systém úhrad a vlastně i organizace zubní péče je v české stomatologii nejpodobnější té v Rakousku (pokud nemluvíme o Slovensku). Svoboda lékařů i pacientů, relativně málo administrativy. Nízké úhrady základních výkonů od pojišťoven a zhruba polovina peněz z přímých úhrad. Je i řada rozdílů – v Rakousku má pacient nárok na úhradu, jakkoli menší, i u nesmluvních lékařů; počet stomatologů je do jisté míry omezen a všeobecně je k mání doporučený ceník. Rozdílů i podobností je více. Roky jsme slušně komunikovali, ale myslíme si, že plná spolupráce se rozjela díky setkání letos v Karlových Varech a 11. 11. 2022 v 11 hodin (vskutku speciální termín) v centrále Rakouské komory zubních lékařů. Čtyři hodiny jsme projednávali spoustu věcí, které by měly směřovat ke zlepšení kvality práce stomatologů na obou stranách naší společné hranice. Prakticky jsme se domluvili na tom, co pravidelně a průběžně budeme prosazovat v Bruselu, ale i na tom, jak navzájem sdílet informace. A také, že budou pokračovat společné česko-německo-rakouské kongresy v Karlových Varech i v roce 2023.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 202

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: