LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., s (zleva) prezidentem SKZL MUDr. Igorem Moravčíkem a viceprezidenty MUDr. Matúšem Ursínym a MUDr. Jozefem Hudcem.

Dne 27. 5. 2019 Komora přivítala v Praze slovenské kolegy z prezídia SKZL. Na fotografii s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., a viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., jsou (zleva) prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík a viceprezidenti MUDr. Matúš Ursíny a MUDr. Jozef Hudec.

Doc. R. Šmucler shrnuje obsah jednání: „Reforma primární péče by měla být podobná na obou stranách řeky Moravy. Proto jsme se jen dva dny po CED ve Vídni potkali s vedením slovenské komory. Popravdě, situace na Slovensku je více restriktivní a státem organizovaná ve srovnání s ČR. Proto jsme se společně snažili odpovědět si na otázky: Jak dále s vysokými školami v oboru zubní lékařství, jak jim pomoci? Kolik pacientů je moc nebo málo na jednoho zubního lékaře? Jak s pohotovostními službami – organizací i financováním? Zdá se, že jsme odpovědi našli, a brzy vydáme komuniké, které doručíme vládám obou zemí, a budeme se snažit o připojení dalších zemí, typicky Polska. Západ už to má vše vyřešené...“

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): 120

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: